Mål och vision, ska uppdateras

Som ny ordförande och relativt ny medlem i föreningen har jag nu försökt vara med på kretsens alla aktiviteter. Växtmarknad – medlemsmöte med föredrag – julavslutning och rekryteringskampanj.
Jag har sett mycket bra! Kunniga medlemmar och trevliga arrangemang!
Men jag har också sett och funderat lite över saker som kanske kan förbättras.

 • Det är svårt att rekrytera nya medlemmar – vi har alla lite svårt att beskriva föreningen och fördelarna med att vara med. Ryktet säger också att man måste vara ”nörd” och kunna alla vetenskapliga namn på alla växter, för att vara med.
 • Medelåldern på medlemmarna är relativt hög – inget fel i det, men var är alla yngre odlare?
 • Vi har få visningsträdgårdar – på riksföreningens websida finns ingen trädgård att besöka i Närke. Några har efter lite övertalning öppnat sina trädgårdar för kretsens medlemmar.
 • Örebro är Sveriges 6:e största stad men av 24 kretsar är vi på plats 20 i medlemsantal.

När jag tittar lite närmare ser jag att föreningen syfte är väl beskrivet, både på riks- och kretsnivå, men ingenstans hittar jag några ”mål” eller någon ”vision” – hur ska vi jobba för att uppfylla syftet och vad ska det leda till? Hur ”stimulerar” – ”ger ökad kännedom” och ”inspirerar” vi våra medlemmar som det är tänkt?

Jag tror att en förening som inte har ett mål stagnerar. Det är svårt att entusiasmera och locka nya medlemmar. Det är svårt att hitta lämpliga aktiviteter om man inte vet vad de ska leda till osv.

Men vad är en vision? Vad är mål?

”Vision är något man vill uppnå i framtiden, men behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. En ideal situation att sträva efter – en önskedröm. Det är inte säkert att man någonsin når sin vision och man vet inte när, men det är något att arbeta mot”

”Mål styr föreningen under en viss tidsperiod för att man ska nå sin vision. Mål sätts oftast på några olika tidshorisonter, som ett år och fem år.”

Så vad har vi för vision? Mål? Vad ser vi framför oss? och hur kommer vi dit?

Några ledord /formuleringar som känns centrala inom STA och något som jag ser som viktigt

 • mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar (från ”syftet”). Varierade = mångfald = minskar sårbarheten, gynnar insekter/djur, ger glädje
 • ”stimulerar”, ”ger ökad kännedom” och ”inspirerar” (syftet). Ska vi stimulera, inspirera och lära ut måste vi ses.
  Föreningen blir en mötesplats.
 • bort med ”nördstämpeln” – alla som odlar på balkong eller i trädgård, oavsett storlek och kunskapsnivå, är välkomna.

Så vår vision är kanske:

STA är den naturliga mötesplatsen och kunskapskällan för alla som odlar prydnadsväxter på balkong eller i trädgård, oavsett storlek, erfarenhet och kunskapsnivå.
STA är den största inspirationskällan till utformningen av personliga prydnadsträdgårdar. Den stora variationen ger en ökad mångfald vilket minskar sårbarheten, gynnar djurlivet och sprider glädje till både trädgårdsägare och omgivning.

Om vi ska jobba mot den visionen – vilka mål kan vi sätta upp så att vi kan säga att vi är ”den naturliga mötesplatsen” och ”den största inspirationskällan”?

Här är förslag till några mål – vi kan säkert hitta fler, och vi bör bryta ner dem i delmål så att det inte blir övermäktigt.

Om 5 år har STA Närke:

 • ökat medlemsantalet och ligger storleksmässigt på 6:e plats bland kretsarna och är störst av trädgårdsföreningarna i Örebro län.
 • välbesökta aktiviteter med minst 100 deltagare som har ”högt i tak” med livliga diskussioner och erfarenhetsutbyte på alla nivåer och många skratt.
 • kunniga och stolta medlemmar som gärna visar upp sina trädgårdar och delar med sig av sina erfarenheter. Varje trädgård har sin ”höjdpunkt” – när den är som allra vackrast, men antalet är så stort och varierat att det under hela säsongen finns någon trädgård att besöka.
 • många engagerade medlemmar som jobbar för föreningen. Vi anordnar riksmötet 2025 och kan visa både trädgårdar, parker och handelsträdgårdar.

Så vad gör vi för att nå våra mål? Ett första försök är att vi har två träffar under året där vi inte har bjudit in någon föreläsare. Här är tanken att du som medlem ska ha möjlighet att föreslå ett tema – vad vill du lära dig mer om?
Eller är du speciellt intresserad av en viss typ av växter/miljöer eller annat? Dela med dig av tips och kunskap kring temat och fyll på med andra medlemmars erfarenheter.
Ta med dig grannen, vänninan eller kusinen – kom och dela och ta del av nya kunskaper och lär känna nya människor med samma intresse.