Resa till Gullmarsfjordens plantskola

Resa till Gullmarsfjordens plantskola
Karta Otillgänglig

Datum/Tid
08-aug-2020
Hela dagen

Kategorier


Plantskolan har funnits länge och har ett fantastiskt utbud av träd och buskar av både vanliga och ovanliga sorter. Det finns en plantlista på www.stabod.se inte dagsaktuell men ger en inblick i hur mycket det finns. Utbudet av magnolia är sannolikt ett av Sveriges största, japanska lönnar, olvon och hortensia i en mängd varianter, träd och buskar i olika storlekar

Som vi vet är proveniens mycket viktig och vetskapen om att växterna har odlats i ett klimat som motsvarar det som växterna skall fortsätta växa i, i södra och mellersta Sverige för vår del. Naturligtvis är växtplatsen viktig när du planterar. Sol, halvskugga, sur eller neutral jord, lä eller blåstålig?

För att få bäst resultat inför resan så fundera ut vart växterna skall stå som du vill köpa. Härdigheten kan skilja sig åt mellan sorterna av tex. korneller. Tommy och Vivi har stora kunskaper och svarar gärna på frågor om växternas behov.

Inför resan kanske det finns många frågor från medlemmar i föreningen. Varför inte bilda en grupp med vetgiriga amatörer/odlare innan resan tillsammans med mer erfarna medlemmar som kan dela med sig av sina kunskaper. Passa på att besöka de öppna trädgårdar som finns i ditt närområde. Här finns sannolikt växter som kommer från Gullmarsfjordens plantskola.