Träff för nya medlemmar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
17-sep-2019
18:00 - 20:00

Plats
Inga-Lill Zetterman

Kategorier Inga Kategorier


Vi träffas och bekantar oss med varandra i Inga-Lills vackra trädgård. Rundvandring och fika.
Vi i styrelsen, ordförande Annika samt Inga-Lill, och Eva kommer att berätta om föreningen.
Anmälan till Inga-Lill så vi vet hur många som kommer samt ev allergier. zetterman.ty@telia.com