Nu återupptar vi våra möten med föredrag

Nästa föredrag blir den 11 oktober då Kjell Hjerpe kommer och visar bilder från sin trädgård med många barrväxter.

Den 20 november KL 14.00 kommer Henrik Sjöman från Göteborgs Botan och talar om träd för små trädgårdar DÅ SES VI PÅ ADOLFSBERGSGÅRDEN VID ADOLF MÖRNERS PLAN 2.

DU KOMMER VÄL DÅ.