Nu återupptar vi våra möten med föredrag

Idag, måndag, är Conny Assarsson på besök och visar väldigt vackra bilder från sin höstträdgård.

Vi har eget fika med så att vi undviker allt för mycket närkontakt och kan hålla visst ”Corona avstånd”.

Nästa föredrag blir den 11 oktober då Kjell Hjerpe kommer och visar bilder.

DU KOMMER VÄL DÅ.