Liten radhusträdgård

  • där gräsmattan minskar för varje år.
  • där jag grävt, planterat och grävt ännu mer och grävt upp.
  • där färg, form och spännande växter spelar första fiol.
  • där blomningen är sekundär och klipps bort om färgen inte harmonierar med omgivningen.
  • där idéer samsas och utvecklas varje årstid.

Kort sagt, i min trädgård där jag mår som allra bäst! Varmt välkomna!

PS. Min trädgård är liten och därtill trång, ser fram mot besök men inte så
många åt gången. DS

Carina Hultqvist, Gamla Vägen 18 A Kumla
Tel 019-57 01 27