Sommarträdgård

På vintern kan man bo i stan – men sommarhalvåret vill man ha trädgård.

En terrasserad sommarstugeträdgård med mycket buskar, små träd, och perenner framförallt pioner.
Här finns också en trädgårdsdamm

Hans och Ingbritt Jonsson, Tjuse 448, Örebro. Tel 070 345 08 31