STA-Närkes styrelse

Ordförande Lolo Lindström 

Hugghults gård, 69491 Hallsberg

Tel 0703 949348, mail: maximal.utveckling@telia.com

Vice ordförande Eva Herrgård 

Lunedet, Sjögärdet 679, 69191 Karlskoga

Tel 0703 643976, mail: evaherrgard@gmail.com

Kassör Anita Ramsell 

Mosås 164 Mästergård, 70233 Örebro

Tel 0704 673021, mail : anitaramsell46@gmail.com

Sekreterare Ing-Britt Jonsson

Östra Vintergatan 7, 70343 Örebro

Tel 0703 450831, mail : 019232881@telia.com

Ledamöter

Iren Carlsson reseansvarig

Monika Andersson 

Lundqvists väg 4, 69491 Hallsberg

Tel 058250661, mail : hugghultskan@icloud.com

Hjördis Wenell hemsidesansvarig

Arvid Rödings väg 33, 69532 Laxå

Tel  0584 12303, mail : hjwenell@hotmail.com

Suppleanter 

Pia  Gullstrand

Fåsjöstrand 103, 71393 Nora

Tel 0705 525750, mail : piagullstrand@hotmail.com

Hans Jonsson 

Östra Vintergatan7,  70343 Örebro

Tel 0703 450831, mail: 019232881@telia.com

Webbansvarig 

Carina Engback 

Lavendelvägen 165, 70218 Örebro

Tel  0736 801444, mail : carina. engback@gmail.com