Hänt under 2017

  • Den 20 maj deltog STA i Trädgårdens dag vi Rosengrens skafferi.
  • Den 21 maj var STA med på Karlslundsdagen.