Så blir du medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna Närkekretsen

Så blir du medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna Närkekretsen

  1. Du betalar in medlemsavgiften 280 kronor till bg 115-4251 eller så Swishar du till 123 589 7384, ange namn och epostadress.
  2. Skicka även ett mail till medlem.sta@gmail.com där skriver du ny medlem i Närkekretsen och anger namn, adress, telefonnummer och epostadress.

Medlemsskapet gäller i fyra kvartal och omfattar även familjemedlemmar på samma adress.