STA-Närkekretsens styrelse

Ordförande Annika Olstedt
Rosendal 632, 694 99 Skyllberg
Tel 072-2302900 , mail: annika@olstedt.org
Ledamöter
Eva Herrgård, vice ordförande
Anita Ramsell, kassör
Carina Engback, sekreterare och webbansvarig
Iren Carlsson, reseansvarig
Suppleanter
Charlotte Hockart Robner, köksansvarig
Inga-Lill Zetterman,