4 mars 2019 Bonsaisällskapet

4 mars 2019 Bonsaisällskapet

Kl. 18.30 i Adolfsbergs församlingshem Claudio Estrada från Bonsaisällskapet i Eskilstuna.