STA-Närkes styrelse

Ordförande Lolo Lindström
Hugghults gård, 694 91 Hallsberg
Tel 0703 949 348, mail: maximal.utveckling@telia.com

Ledamöter
Eva Herrgård, vice ordförande
Anita Ramsell, kassör
Carina Engback, sekreterare och webbansvarig
Iren Carlsson

Suppleanter
Monika Andersson, köksansvarig
Carina Hultqvist, reseansvarig