Ulf T Hallbergs kompendium om frö och sticklingsförökning

Ulf T. Hallberg föreläste om ”Frö och sticklingsförökning”  den 15 januari 2018 på Sturegården.
Här är hans kompendium om fröförökning.

Frösådd