Ulf T Hallbergs kompendium om frö och sticklingsförökning

Ulf T. Hallberg föreläste om ”Frö och sticklingsförökning ”  den 15 januari 2018 på Sturegården. Här är Hans kompendium om fröförökning, det är 11 sidor Frösådd1Frösådd2Frösådd3Frösådd4Frösådd5Frösådd6Frösådd7Frösådd8Frösådd9Frösådd 10Frösådd 11