Föredrag med Annika Herdersson 9 oktober 2017

Föredrag med Annika Herdersson 9 oktober 2017

Måndag den 9 oktober 2017 kl. 18:30

Annika Herdersson, Furets plantskola

Annika kommer att föreläsa om årstidsväxlingar i trädgården.

Hon driver en plantskola med inriktning på det annorlunda sortimentet med odlingar på friland och i bänkar.

Här finns förutom träd, buskar och perenner även ett stort utbud av gräs och ormbunkar.

http://www.furetsplantskola.se

Sturegården, Örebro